Svesnost je jedina realnost

Objavljeno . Autor: Nenad Posted in Tajna Tags: , , ,

Mi smo kreirali naš lični život kroz naše misli. Ako doživljavate nedostatak, limitacije, bolesti, disharmonije ili neko drugo neželjeno stanje, vi ste svesno ili nesvesno doveli ove uslove u vaše iskustvo.

Većina ljudi ne shvata da su uz misli, uverenja i imaginacije kreirali njihove individualne svetove. Ne postoji drugi uzrok za stanje u kome se nalaze.

TO o čemu razmišljate uz osećanja (emocije), TO što verujete da je istina i TO što zamišljate sebe da budete ili imate jeste UZROK svega u vašem ličnom svetu.

Možete verovati da je nešto drugo uzrok; možete kriviti druge za vaše probleme; možete verovati da su događaji došli uz veru ili šansu, ali ako ste objektivni i osmotrite svoja uverenja i misaone obrasce, videćete da vaš svet tačno odražava sve što verujete da je istina o sebi i drugima.

Nemojte da menjate druge već samo ideje iz kojih mislite.

Svesnost je jedina realnost. To je kreativni princip koji donosi u vaše iskustvo tačan duplikat ili refleksiju o TOME što mislite da je istina. Svet u kome živimo, odražava nam sve što verujemo i zamišljamo da je istinito, bilo dobro ili loše.

Svako od nas je predmet moru ideja. Ako slušamo muziku na radiju, gledamo vesti na televiziji ili čujemo trač. Ako uz ono što posmatramo zovemo i emociju, mi smo reagovali i time posejali seme koje će izniknuti u nekom budućem vremenu ili događaju. Naše misli ne služe za prošlost. Umesto toga, one idu u budućnost da se suoče sa nama i pokažu nam šta smo sejali (pričali, slušali, emotivno reagovali).

Kada izgovaramo u toku dana reč JA, tada kreiramo ono o čemu pričamo. Uključite monitor za praćenje vaših reči i izražavanja u toku dana jer sve što kažete dobijate refleksiju toga.

Zapamtite da je svaka situacija u vašem životu TRENUTNA I VI odlučujete da li ćete je produžiti ili prekinuti. Sve je trenutno stanje prouzrokovano vašom prošlošću, rečima, izražavanjem, emocijama, razmišljanjem.

Sadržaj je mnogo važan jer od njega sve kreće.

Ovde bih dodao Reviziju Revizije.

Revision je moćna alatka koju držimo u misaonim rukama. Moramo je naučiti ispravno koristiti. Odvojite sebi jedan dan i pokušajte da se setite svih događaja koje ste doživeli u prošlosti, a nisu bili prijatni. Ako je prošlo i 15 godina, često se dešava da i danas doživljamo proizvod reakcija na doživljene scene u davnoj proslosti. Taj događaj utiče na nas svakog trena, poput oblaka koji nas stalno prati, samo ga nismo svesni.

Zato uzmite jedan dan i stvarno razmislite o davnoj prošlosti i sadašnjem stanju u kome se nalazite i pokušajte da nađete nevidljivu vezu. I Revision, odmah i snažno.

Forma ostaje ista ali moramo sadržaj te scene da promenimo. Formu ne možemo da promenimo jer je već u našem svetu zauzela oblik ali sadržaj te forme imamo mogućnost da promenimo. Postoji flaša pića, to je forma, ali od nas zavisi koji sadržaj iz te forme ćemo da uzmemo. Da bi znali da je Revision uspešan, morate da posmatrate svaki dan svoj svet i da razmatrate situacije u kojima ste akter. Iznova i iznova Revision, all day and night. Videćete rezultate veoma brzo.

Imaginacija sada

Add a Comment