Stav o životu kao ključ uspeha

Objavljeno . Autor: Tajna Posted in Tajna Tags: , , , , ,

U jednoj od svojih odličnih knjiga, Brajan Trejsi (Brian Tracy) navodi jednostavnu formulu po kojoj može da se predstavi koliki će uspeh neko postići u životu. Brajan Trejsi je inače najzvučnije ime u oblasti popularne psihologije uspeha. Osim toga što je Tajna jedna od njegovih tema, piše i predaje i o ostalim neophodnim stvarima koje treba da se znaju ukoliko želite uspeh: postavljanje ciljeva, komunikacija, odlučivanje, upravljanje vremenom… Formula koju danas navodim nije ništa novo što ćete čuti ako ste i ranije upoznali zakon privlačenja, ali daje jedan slikovit i vrlo realan prikaz ključnih faktora uspeha. Jednačina glasi:

Stepen pojedinačne uspešnosti = (Urođene sposobnosti + Stečene sposobnosti) x Stav

Urođene sposobnosti su sve ono sa čime se rađamo. Tu spada koeficijent inteligencije, temperament, neke karakteristike ličnosti. Na njih tek neznatno možemo da utičemo. Velika je šteta što mnogi smatraju da uspeh isključivo zavisi od urođenih sposobnosti, pa se predaju još u startu govoreći kako nisu predodređeni za uspeh.

Stečene sposobnosti su sve ono što tokom života steknemo u obliku formalnog i neformalnog obrazovanja, čitanja, saznavanja, komunikacije sa porodicom, vršnjacima… Na ovaj faktor možete da utičete, ali to je spor i naporan proces, a njegovim poboljšanjem nećete neminovno postići uspeh. Na primer, neko može da provede godine i godine na školovanju, a da završi kao osrednji doktor koji je pored toga i u dugovima.

Iz jednačine se vidi da Stav ubedljivo najviše utiče na uspeh. Ako rangiramo sve karakteristike od 1 do 10, videćemo da će osoba koja je rođena sa veoma malim sposobnostima i nije stekla nikakvo obrazovanje, ali ima izuzetno pozitivan stav o životu (npr. (1 + 1) * 10 = 20) imati sličan uspeh kao i supertalentovana osoba sa vrhunskim obrazovanjem, ali izrazito negativnim stavom (npr. (10 + 10) * 1 = 20). Ipak, ako uzmemo prosečno talentovanu osobu sa prosečnim obrazovanjem (npr. da je zbir tih osobina 10), onda vidimo da njen uspeh može da varira od 10 do čak 100, a sve to zavisi od stava koji takva osoba ima prema životu.

Zato je veoma bitno da imamo pozitivan stav o sebi i svojoj ulozi na ovom svetu. Najbolja stvar je što pozitivan mentalni stav može da se poboljša u samo jednom momentu i to neograničeno. Stav se nalazi pod direktnom kontrolom naše volje. Zato samo treba da odlučimo da budemo pozitivni i to treba da sprovedemo u delo. Potrebno je da svesno promenimo svoja razmišljanja, da se nateramo da razmišljamo optimistično. Stav je način na koji pristupamo životu. Svakom problemu (bolje reći izazovu) možemo pristupiti tako što ćemo da gledamo njegove negativne strane i da ih povećavamo i dajemo na značaju, a možemo da zauzmemo optimističan stav i da odmah počnemo da tražimo kreativno rešenje.

E sad… Ĺ ta utiče na to kakav imamo stav prema životu? To su očekivanja! Stav je uslovljen očekivanjima. Sve što očekujemo od sebe i svog života je veoma moćno i u ogromnoj meri utiče na naš stav, a samim tim i na uspeh u životu. Pozitivna očekivanja su karakteristika superiornih ličnosti. Ako uvek očekujemo pozitivan ishod, to će nam se stalno i događati. Ako, na primer, krenete da izvadite pasoš sa stavom da ćete beskonačno čekati u redu i da će vam službenik sigurno pronaći neki dokument koji nemate i da sigurno nećete uspeti sve da završite za jedan dan, pogodite kakav vas ishod stvarno čeka.

A kako da znamo od čega zavise naša očekivanja i kako da ih promenimo? Očekivanja su uslovljena uverenjima u pogledu sopstvene ličnosti i sveta u kom živimo. Kakvo uverenje, odnosno sliku o sebi imamo, takva su nam očekivanja, takav nam je stav o životu i na kraju takav ćemo uspeh i imati. Dakle, ključna stvar u celoj ovoj priči i uzrok svega je slika o sebi.

About Tajna

http://tajna.rs/moja-prica/

Add a Comment