(Duhovna) praksa - pre svega!

Teme o praktičnoj primeni tajne. Koje metode i tehnike koristite i na koji način?

Postovi: 403
Pridružio se: 31.07.2012. 22:27
PostPoslato: 05.10.2012. 21:57
Slika

Možda ovo "(duhovna)" u naslovu odvrati malo, u startu, one koji nisu skloni duhovnosti.

Koji su u vodama vanduhovne "tajne".

Ali, za njihovu informisanost - "TAJNA" JE IZVORNO DUHOVNA!

U skorijim vremenima (možda stotinak i više godina) ona je procurela u vanduhovnu upotrebu.

Zato se i naziva "tajnom", jer je tajnim kanalima prenošena. I BILA JE U SKLOPU DUHOVNOG "OBRAZOVANJA. U sklopu tajnih škola duhovnog rasta.

ŠTA TO MOŽE BITI OPASNO U "TAJNI", TE JE ONA PRENOŠENA TAJNIM KANALIMA, A U SKLOPU DUHOVNOG USAVRŠAVANJA ONIH KOJI KRENU TIM PUTEM?

Ĺ ta to može biti opasno u vizualizacijama, afirmacijama...?

Nema ničeg vidljivo opasnog.

Sve što bilo ko radi deo je iskustava koje stiče. U jednom životu, kroz živote. U tom smislu - ne postoje greške. Postoje onakva i ovakva iskustva.

Ali, AKO IMAMO NEKA Ĺ˝IVOTNA DEĹ AVANJA KOJA NISU PRIJATNA, A KOJA SU POTENCIJALNO KORISNA ZA NAĹ  DUHOVNI RAST, A MI IH ESKIVIRAMO... Koristeći principe "tajne"... Jeste to naš izbor i naše iskustvo, ali - svakako je bilo poželjnije da skratimo put i ta iskustva upotrebimo za dobrobit našeg rasta. Ovako, mi idemo nekim zaobilaznim putem, kojim jednog dana dođemo do ove iste tačke, u kojoj shvatamo - bolje je, i bolje je bilo, da prihvatimo neprijatna životna dešavanja, u ime i na korist duhovnog rasta, nego poželjna dešavanja sa našeg uskog ovozemaljskog stanovišta, A PRI KOJEM DUHOVNO TAVORIMO.

I tako dalje, i tako bliže... Da skratim ovo uvodno objašnjenje, jer ovo nije tema za takva "razglabanja"...

* * *

Od pre desetak dana javio mi se taj jak osećaj, ili - neka intuitivna spoznaja, a koja je upravo i bila u formi naziva ove teme: "(Duhovna) praksa - pre svega!".

Kod mene je to vezano za viđenja tokova dešavanja u sklopu kraja ove godine.

Primarno svođenje svih aktivnosti na čitanje knjiga i međusobne rasprave i razmene mišljenja je prošlo, ulazimo u finale ove godine, u kojem sasvim (duhovno) praktično treba da nastojimo da učinimo ili popravimo što se učiniti i popraviti da. Da učnimo najveći mogući, sa najvećom koncentrisanošću, napor, da uznapredujemo koliko još za ova dva i po meseca možemo. Pa ako se tada, po najavama, nešto desi - desi se, ako se, uz ostvarivanja predviđanja drugih - ništa ne desi, korist od ovog napora mora postojati, u svakom slučaju!

Za druge ne mora da se radi o takvom okviru. Svejedno može im biti korisno ono o čemu budem ovde pisao, odnosno, o čemu budemo razmenjivali mišljenja i iskustva, ako bude volje za tako nešto. Ovo neće biti teorijska ubeđivanja. Ovde je praksa koju sam ja isprobavao, ili sa kojom i dalje istrajavam, ovde su neki moji lični uvidi u vezi sa praksom, uopšteno, ili u vezi sa nekima od tih praksi. Ovde će biti i moja mišljenja o praksi o kojoj je pisano u ovom podforumu... Moja i drugih, kao što rekoh, ako bude volje i povoda ili inspiracije za uključivanje.

Konkretno i praktično. Naravno, to ne isključuje dublja sagledavanja samih praktičnih metoda i tehnika. Meni, nadam se i drugima, baš je važno da shvatim dublji smisao neke prakse koju treba da primenim, ili da pokušam da primenim. Meni nije dovoljno da samo imam opis neke tehnike, i opisane efekte, pa - da me to pridobije. Važan mi je "unutrašnji mehanizam" na kojem se ona zasniva.

Postovi: 403
Pridružio se: 31.07.2012. 22:27
PostPoslato: 06.10.2012. 07:42
Moje dve tajne, vezane za (duhovnu) praksu

Napomena: "duhovna" i ovde stavljam u zagrade, jer se one mogu koristiti i nezavisno od duhovnosti, u okviru neduhovne koncepcije nekog modela "tajne".


Dakle, o metodama i tehnikama se uglavnom nema šta novo reći, ima i knjiga i video-zapisa na sve strane interneta, sve nam je danas dostupno...

Postoje, međutim, dve načelne moje tajne, dva uvida vezana za (duhovnu) praksu, koja su me presudno opredelila za stav: "praksa, pre svega".

Imao sam ja, kao i svako ko zađe u ovu oblast, stalnu praksu, razne vidove, ali ne i sistematski-posvećenu usmerenost. Kao nakon ta dva uvida, od pre desetak dana...

Postovi: 403
Pridružio se: 31.07.2012. 22:27
PostPoslato: 06.10.2012. 07:58
Slika

Prva tajna

OBJEKTIVNA DEJSTVENOST NEKE METODE JE MOGUĆA SAMO U ODGOVARAJUĆIM USLOVIMA KOLEKTIVNE SVESTI, NEKOG UŽEG POJASA KOLEKTIVNE SVESTI. PRI IZOLOVANOM INDIVIDUALNOM PRAKTIKOVANJU - MI MORAMO STALNO SAMI DA AFIRMACIJAMA-VIZUALIZACIJAMA UOČI VEŽBI SAMIM VEŽBAMA DAJEMO POGONSKU PREOBRAŽAJNU SNAGU.

Da, ovo je baš bombasto, a u suštini nije komplikovano, kao što "obećavaju" nabacane reči.

Da uzmemo konkretan primer. Na primerima je sve najjasnije.

Vežba "pet Tibetanaca". Pukovnik, koji je autoru knjige "Fontana mladosti" preneo ovu praksu, za praksu je saznao u nekom tibetanskom manastiru. On je tamo zašao u praksu, ona je na njega delovala. Došao je podmlađen, polaznici prvog kursa u SAD-u su mu davali četrdeset, on je imao sedamdeset tri godine.

On nije morao da veruje, a čini mi se da i nije, u delotvornost ove tehnike, kada je počeo sa njenom primenom, na Tibetu. Ona je na njega svejedno delovala. ALI JE BIO U OKRUĹ˝ENJU LJUDI I U SREDINI, U "OKRUĹ˝ENJU" TRADICIJE - TAJ UĹ˝I PRSTEN KOLEKTIVNE SVESTI - U KOJIMA JE DEJSTVENOST TEHNIKE "PET TIBETANACA" - OBJEKTIVNA REALNOST, KAO Ĺ TO JE I IM JE OBJEKTIVNA REALNOST FIZIÄŚKA SREDINA FIZIÄŚKA SREDINA U KOJOJ Ĺ˝IVE. TAJ UĹ˝I PRSTEN KOLEKTIVNE SVESTI JE DELOVAO NA NJEGA, ÄŚAK I DA JE SAMO UPRAĹ˝NJAVAO TEHNIKU, NE RAZMIĹ LJAJUĆI O NJENIM EFEKTIMA, UOPĹ TE IM NE VERUJUĆI.

Da li će ova ista tehnika dati iste rezultate bilo gde da se primenjuje? Jer, ako ona objektivno sama po sebi deluje - daće iste rezultate u bilo kojoj sredini.

Svakako da ne daje. U tom smislu da se neko podmladi baš kao što autor opisuje za pukovnika i za lame u sredini u kojoj se on upoznao sa tehnikom.

U DRUGIM SREDINAMA, POSEBNO GDE JE LJUDI SASVIM "IZOLOVANO", VAN GRUPE, PRAKTIKUJU, ONA MOĹ˝E DA DA REZULTATE ZAVISNO OD TOGA KOLIKO JE KONCEPT VEĹ˝BE "UTISNUT" U SVEST PRAKTIKANTA. ODNOSNO, KOLIKO ON U NJENU DEJSTVENOST VERUJE. ODNOSNO, ZAVISNO OD OGRANIÄŚENJA KOJA MU PRSTEN KOLEKTIVNE SVESTI U KOJOJ JE - NABACUJE. MOžda je to sredina u kojoj je duhovnost prilično prisutna, možda sredina u kojoj se duhovnošću mora baviti maltene isključivo ilegalno.

Negde će to, kao efekti, biti razna zdravstvena poboljšanja, čak zavidna, negde ni to.

Ako je pojedinac povezan sa nekom grupom, u kojoj se obučava ovoj tehnici, ako održava stalne veze sa njima - opet se i tu formira nekakav pozitivan uži prsten kolektivne svesti, u kojoj postoji i podržava se predstava o dejstvenosti ove tehnike, te će i njeno dejstvo na svakog pojedinca biti značajnije.

Pouka

Pouka je važna za one koji potpuno individualno praktikuju... ne mogu da kažem sve, ali svakako većinu metoda ili tehnika.

ONI MORAJU SAMI DA UDAHNU SNAGU TIM TEHNIKAMA. SVOJOM VEROM, SVOJIM STALNIM PODSEĆANJEM NA SUŠTINU, KONCEPT I EFEKTIVNOST TEHNIKE. DA SE NE OSLANJAJU SAMO NA PUKO FIZIČKO UPRAŽNJAVANJE TEHNIKE.

UOSTALOM, AKO "OGOLITE" "PET TIBETANACA" - DOBIJATE OBIÄŚNE GIMNASTIÄŚKE VEĹ˝BE. VEĹ˝BE RAZGIBAVANJA. I SAD - DA VAS NEKO UBEĐUJE KAKO ĆE VAS TE VEĹ˝BE, SAME PO SEBI, NEZAVISNO OD VAĹ EG MENTALNOG ILI DUHOVNOG STAVA, PODMLADITI ILI VAM DATI, VRATITI ZDRAVLJE I VITALNOST! DELUJE ÄŚAK KOMIÄŚNO. Odnosno, efekti, možda čak i izraziti, se svakako mogu javiti u prvom talasu interesovanja i poverenja, a onda... Objektivnu dejstvenost bismo imali u situaciji kada vi sve vreme sumnjate u efektivnost vežbi, a one ipak daju sve, u literaturi opisane, efekte.


ZATO JE U SITUACIJI INDVIDUALNOG PRAKTIKOVANJA POĹ˝ELJNO, REKAO BIH - NEOPHODNO, DA PRAKTIKANT ZA SVAKU VEĹ˝BU IMA JEDAN MALI REZIME O SAMOJ VEĹ˝BI. NE OPIS VEĹ˝BE, JER ON TO SVAKAKO VEĆ ZNA, ÄŚIM JE IZVODI. NEGO - MALI "REGISTAR" EFEKATA, KOJI STOJI ZAPISAN U LITERATURI,JOĹ  BOLJE, AKO IMA I PRIMERA LJUDI KOJI SU IH IMALI, OSETILI TE EFEKTE, kao što je to slučaj sa opisima iz knjige "Fontana mladosti". STALNIM INSPIRISANJEM I PODSEĆANJEM NA TE EFEKTE - PRAKTIKANT TIM VEĹ˝BAMA UDAHNJUJE SNAGU I DEJSTVENOST.

TAKAV JEDAN ZAPIS JE I NEKA VRSTA AFIRMACIJE - KOJOM "PRIZIVA" EFEKTE VEŽBE KOJU IZVODI.

PA I NEKA VRSTA VIZUALIZACIJE. Postignutih efekata, ne izvođenja vežbi. :) Valjda je jasno da nema koristi od vizualizovanja izvođenja vežbi. Mada je to... :think: hm, lakše!

ODNOSNO, TO JE KAO DA TEHNICI-VEŽBI PRILEPIMO NEKU DEKLARACIJU, PA, PRE SVAKE UPOTREBE, ILI POVREMENO, PRE UPOTREBE (PRAKTIKOVANJA), PROČITAMO DEKLARACIJU. Ili, za lek: indikacije.


Tema je ovo o praksi, pa... vremenom ću navesti te "deklaracije" za vežbe koje ja upražnjavam, jer, da priznam - nisam ih još sasvim jasno i konkretno definisao za svaku vežbu, nemam, kao što političari kažu za zakone - "prečišćene tekstove".

Ali, evo, za "prvu pomoć", vezano za "pet Tibetanaca", mala improvizacija:

"Sada izvodim vežbu 'pet Tibetanaca'. Pomoću nje pročišćujem energetske tokove svog tela, pomoću nje ojačavam energetske tokove svog tela. Podmlađujem svoje telo. Kako su um-telo- duh povezani u kompleks, time pozitivno utičem i na stanje svog uma i duha, omogućavajući im bolje funksionisanje u okviru ovog tela.

Dokazano je u praksi da ova vežba zaista postiže upravo takve efekte, itd."

Za ovaj deo, sa ilustracijama dokazanih efekata u praksi, svakako da ne treba da pišemo cele rečenice. Dovoljno je da imamo samo kao teze: "primer pukovnika iz 'Fontane mladosti'", ili primer taj i taj.

A ove ilustracije postignutih efekata su nam baš važan oslonac, JER NAS PODSEĆAJU, DOKAZUJU NAM, DA SAMA VEĹ˝BA NIJE "PRAZNA PRIÄŚA".

Ili, možemo, ako nam je lakše, da preuzmemo neki od već postojećih opisa o efektima. Kao što stoji, na jednom mestu sažeto, u "Fontani mladosti": "Ova vežba ponovo uravnotežuje korišćenje univerzalne energije. To blokira 'hormon smrti' i normalizuje proizvodnju hormona u endokrinom sistemu. Kada se to postigne, telesne ćelije mogu opet da se razmonažavaju i napreduju, kao što su to činile u našem detinjstvu. Stoga možemo videti i osetiti kako postajemo mlađi."

Jednom rečju, uoči vežbi, stalno ili povremeno: postupimo kao što se preporučuje za lek - "pre upotrebe pročitajte uputsvo o delovanju i indikacije".


...Za ovu priliku je dosta. Idem da izvedem vežbu disanja, pa da doručkujem. Mada je moj princip da najpre doručkujem, kada ustanem, ali, jutros je bila, po ustajanju, navala ovih ideja, pa sam odstupio, iz viših razloga, od tog pravila.

Ta druga moja tajna, kasnije... (A možda to i nisu neke tajne, ali, šta smeta da budem ovako samouveren...?!)

Postovi: 20
Pridružio se: 10.09.2012. 21:38
PostPoslato: 06.10.2012. 08:45
Miros-lave, hvala Ti.

Postovi: 403
Pridružio se: 31.07.2012. 22:27
PostPoslato: 06.10.2012. 15:14
Kirka je napisao:Miros-lave, hvala Ti.


Hvala tebi, Kirka, za interesovanje!

Dok smo na temi o "dve strane medalje" povremeno raspravljali - "za" i "protiv" dve strane medalje, dotle je ovde, čini mi se, situacija sasvim čista.

Imamo praksu, imamo svoja iskustva u vezi sa praksom, imamo nove metode ili tehnike, koje smo isprobali, za koje smo čuli, ili ih možda, a biće ovde i takvih - sami pronašli, pa - ko voli, nek' izvoli probati.

Možemo i ovde, naravno, dikustovati o pojedinim metodama-tehnikama, ali, svakako, to je drugačiji tip diskusije. O nečem sasvim konkretnom.

Postovi: 274
Pridružio se: 11.10.2011. 17:20
Lokacija: Limassol Cyprus
PostPoslato: 06.10.2012. 16:57
Dragi Miros-lave,
Najiskrenije ti zahvaljujem na ovoj temi a ona je jedna od mojih omiljenih.
Veliko hvala na slici koju si postavio. Carobna lepota oblaka ozivljuje I to ogoljeno drvece I budi u meni osecaj prisutnosti bozanstvene energije samog zivota. Hvala ti !!!
Biti duhovan znaci spoznati I biti prisutan u sopstvenom srcu.
Duhovnost nam treba biti svaskodnevni dozivljaj zivota a za jasan dozivljaj nedostaje nam duhovna stvarnost koju mnogi od nas nismo probudili u sebi.
Ja sam u vreme moje rane mladosti, vreme mog sazrevanja bila usmerena na proucavanje ezoterije, spiritualizma,filozofije, metafizicke anatomije. Proucavala sam skoro sve religije, monoteizam, ateizam I na kraju zakljucila da je istina u nama samima. Sigurno je da steceno znanje iz procitane literature mnogo znaci I sluzi nam kao baza a I kao otvaranje puta u nas sopstveni hram, otvaranje puta do nase izdignute svesti.
Dug je to put I sigurno nije lak put a vecina se opredeljuje na put duhovnog razvoja upravo kada je prosla kroz mukotrpne zivotne staze sto si I ti spomenuo.
Indijske Vede-Vedante (skup spisa licne spoznaje, ne-licne stvarnosti tj. Istine?) izmedju ostalog govore da su dva sigurna znaka budjenja I prosvetlenja prvi kada (vise) nemamo odnosno kada smo oslobodjeni briga a drugi “kada nam zivot ide u susret” odnosno desavaju nam se sve vise povoljnih za nas slucajnosti.
Kada su Budu upitali sta je duhovnost on je odgovorio “Kraj patnje”
Ljudi moraju da ucestvuju u zivotu I da kroz svoja iskustva spoznaju sta je zivot I kuda ih vodi.
Meni je trebalo dugi niz godina da kroz primenu raznih tehnika meditacije dodjem do svoje potpune tisine. Bez misli, bez emocija , bez mentalnog zagadjenja. Potpuna tisina je potpuna svesnost, to je trenutak samospoznaje .
Spominjes pet tibetanaca I uticaj uze kolektivne svesti . Slazem se u potpunosti sa tobom.
Veoma je bitno u kakvom ste okruzenju. Sigurno je da necete imati ocekivane efekte ako I sami duboko ne verujete u njih. Nijedan vam ucitelj (guru) ili coac nece pomoci ukoliko ste skepticni . Svako od nas ima mogucnost da sam spozna koja mu tehnika najvise odgovara. Pri primeni bilo koje tehnike neminovno se u vama bude osecanja preko kojih cete znati da li vam odgovara tehnika koju primenjujete ili ne.
Meni npr. vezbe pet tibetanaca ne odgovaraju. Osecala sam nagle napade vrtoglavice koje mozda I nemaju direktne veze sa vezbama ali ja sam to tako registrovala I odustala od daljeg vezbanja. To ne znaci da nisu dobre I efikasne kod drugih ljudi. Milioni ljudi na zemlji primenjuju te vezbe.
Svi odgovori leze u nama. Cekaju trenutak kada cemo ih otkriti. Istina smo mi sami, nase sopstvo. Otklonimo strah od istine I suocimo se sa svetloscu a to je trenutak otkrica i kraja nase patnje.
Miros-lave jos jednom jedno veliko Hvala!!!!

Zelim vam prijatno vece I saljem vam puno toplih pozdrava, ljubavi I poljubaca.
Afroditi
“COVEKOLJUBLJE SE SASTOJI IZ LJUBAVI PREMA DRUGIMA. COVEK KOJI ZAISTA ISKRENO VOLI DRUGE, JE COVEK KADAR DA OBAVLJA SVOJE DUZNOSTI U DRUSTVU.” Konfucije

Postovi: 388
Pridružio se: 15.08.2012. 22:46
PostPoslato: 06.10.2012. 18:34
Ja volim more...

Slika


Slika

Slika

Postovi: 403
Pridružio se: 31.07.2012. 22:27
PostPoslato: 06.10.2012. 20:16
Vidim, Ivs, baš uživaš! :shock:

Je l' ti je ovo opuštanje uoči neke prakse?

Postovi: 403
Pridružio se: 31.07.2012. 22:27
PostPoslato: 06.10.2012. 20:19
P.S. Praksa, koja asocijativno proizilazi iz ovih fotki, svakako će doći na red!

Ako smo krenuli u razotkrivanje svih tajni - onda nema škakljivih tema!

Postovi: 388
Pridružio se: 15.08.2012. 22:46
PostPoslato: 06.10.2012. 20:29
Miros-lav je napisao:Vidim, Ivs, baš uživaš! :shock:

Je l' ti je ovo opuštanje uoči neke prakse?

Koje prakse ? To na slici ja vidim kao uzivanje. Mir, radost, lepota zivota i prirode.

Postovi: 403
Pridružio se: 31.07.2012. 22:27
PostPoslato: 06.10.2012. 23:42
Slika

Druga tajna

Povezana je sa prvom, ali je posebna.

VIZUALIZACIJA I AFIRMACIJA, KAO OSNOVNI INSTRUMENTI "TAJNE", RADI POJAÄŚAVANJA EFEKTIVNOSTI, TREBA DA BUDU POVEZANE SA, ILI VEZANE ZA - MAGIJSKE POSTUPKE ILI RITUALE.

Ubacujem malo notu okultnog, da sve deluje što mističnije, mada u onome na šta mislim nema prizemnog okultizma.

Kao ni magije u smislu u kojem se ta reč uobičajeno koristi.

MAGIJA JE OVDE U SMISLU KOJI JE IZNAD OVOZEMALJSKIH MANIFESTACIJA. Koje su nam znane. Kao bela i crna magija.

Da opet siđemo u konkretno, tu se najbolje razumemo.

Magija se vezuje za simboličke postupke. Poznata su svakome, makar iz filmova, neka od magijskih delovanja. Ako neko želi nekoj osobi da nanese neko zlo ili da otkloni zlo - čini simboličke postupke. U negativnoj varijanti, na primer - čini nešto loše lutki koja simbolizuje osobu kojoj je zlo namenjeno. Ili, u pozitivnoj varijanti: simbolički preseca crne konce kojima je osoba okružena. Itd.

Dakle, simbolika, a ne direktno delovanje.

Ne ubada se nečim osoba direktno, već - lutka koju ona simbolizuje. Ne presecaju se direktno energetske niti koje osobu sputavaju, već - crni konci koji simbolizuju negativne energetske niti.

Da se nadovežemo na priču o "pet Tibetanaca", iz prve tajne, pošto smo u nju zašli.

Neko postavi za cilj da stekne odličnu energetsku ravnotežu, da postigne puno zdravlje, pa još i više, da se podmladi, koliko je to moguće.

Pri korišćenju "gole" (hm, asocijacija na slike Ivs!) vizualizacije ili afirmacije: on to čini u svojim vizijama, formira slike... da ne improvizujem, ta uputstva se spoznaju na prvim koracima upoznavanja sa principima "tajne": zamišlja sebe kako ozdravljuje, kako se podmlađuje, ili - kako se već podmladio... U varijanti afirmacija: slično je, samo što se to iskazuje ne kroz slike, ili ne prvenstveno kroz slike, već - konstatacijama. (Na temi o dve strane medalje mogu se naći objašnjenja o Sitinu, koji je takvim afirmacijama baš efekte podmlađivanja i postigao. Izazovno, zar ne?!)

I - NA TOME SE SVE MOĹ˝E ZAVRĹ ITI! Tj. sa našim delovanjem u vezi sa ciljem koji želimo da postignemo.

I ja sam, u periodu otkako sa počeo sa temom o dve strane medalje, išao sa "golim" vizualizacijama i afirmacijama. Dakle, samo one, i ništa više.

Međutim, vrlo brzo sam počeo da osećam... da mi tu nešto fali... (U vezi sa tim, ne onako...) Možda zato što, iako ovde puno teoretišem, ipak spadam u one koji su okrenuti praksi, praktičnim aktivnostima, u svim vidovima. Samo sedeti i vizualizovati, ili izgovarati afirmacije... ok, u redu je to, prihvata se sve što se u vezi sa tim kaže, ipak... TO JE SAMO SEDENJE, TO JE SAMO RAD MISLI, IMAGINACIJE. A, nekako, TO NIJE TO! Osećao sam. I pitao se. Ĺ ta tu manjka.

Ukrštale su mi se u glavi razne ideje o magiji u uzvišenom smislu, između ostalog i ono što se, kao najbolje, kaže u Ra materijalu... I došao sam do povezivanja sa UZVIĹ ENOM MAGIJOM, počeo sam bio da pišem i tekst o tome, ali, nije mi se dao da ga ovde ubacim, jer mu nije bilo vreme.

Da se vratimo na prekinutu nit...

AKO ONAJ, KO JE POSTAVIO KAO CILJ ENERGETSKO STABILIZOVANJE, OZDRAVLJENJE, PODMLAĐIVANJE - UZ VIZUALIZACIJU I AFIRMACIJE POČNE DA IZVODI I "PET TIBETANACA", ONDA ON UKLJUČUJE U SVOJU STRATEGIJU I MAGIJU U UZVIŠENOM SMISLU.

OSTAVLJAMO PO STRANI PITANJE: DA LI OVE VEŽBE SAME PO SEBI DIREKTNO DELUJU. OVDE POSMATRAMO "PAKET": VIZUALIZACIJA-AFIRMACIJA + PRAKTIČNI SIMBOLIČKI POSTUPCI.

ZAŠTO JE OVA UZVIŠENA MAGIJA VAŽNA KAO DOPUNA VIZUALIZACIJI-AFIRMACIJI?

JER MI NAJPUNIJI "LEGITIMITET" DAJEMO ONOME Ĺ TO PRAKTIÄŚNO IZVEDEMO.

Mi možemo da vizualizujemo kupovinu neke stvari, ali - dok ne učinimo praktične korake, ništa od kupovine. (Pa makar da telefonom naručimo, opet je to praktičan korak. Nije toliko težak, kao što izgleda, ali praktičan jeste.)

POZNAT JE, TAKOĐE PRINCIP: TEK KADA NEKO ZNANJE PRIMENIMO U PRAKSI - ONO POSTAJE TRAJNO, MALTENE OPIPLJIVO.

ODNOSNO, ENERGIJA, KOJU MI ULOŽIMO U VEZI SA NEKIM CILJEM KROZ PRAKTIČNE POSTUPKE - VIŠESTRUKO NAS PRIBLIŽAVA CILJU, U ODNOSU, SAMO, NA MIŠLJENJE ILI ZAMIŠLJANJE CILJA.

ČEMU (UZVIŠENA) MAGIJA I SIMBOLIKA, AKO MI MOŽEMO SASVIM KONKRETNE DIREKTNE POSTUPKE DA IZVODIMO?

U CILJEVIMA KOD KOJIH JE TO MOGUĆE, NARAVNO DA DIREKTNO I TREBA DA DELUJEMO. Ako ima mogućnosti da posao tražimo direktno, i preko oglasa, i odlascima u firme, naravno da ćemo to i činiti. Ako imamo za cilj da kupimo nešto od nameštaja, ići ćemo u obilazak prodavnica, naravno. Nećemo simulirati te obilaske...

Ali, u mnogim slučajevima mi ne možemo direktno da izvodimo praktične postupke. Ili ne sasvim direktno, tako da nas to približava korak po korak cilju. VEĆ MORAMO DA PRIBEGNEMO SIMBOLIÄŚKOJ SIMULACIJI. KOJU SAM NAZVAO UZVIĹ ENOM MAGIJOM, jer, duhovno - to jeste to.

Ako se praktični postupci preporučuju i u raznim modelima "tajne", reklo bi se: ÄŚEMU OVA MISTIFIKACIJA. Pa... svakako ne radi same mistifikacije, već radi objašnjenja duhovnih korena. Radi objašnjenja dubljeg mehanizma. Da, mnogo toga imamo i u filmu "Tajna". ÄŚovek koji je vadio isečke iz novina - luksuznih kuća i vila, jer je imao kao cilj da ima jednu takvu, izvodio je, u dubljem smislu, uzvišeni magijski ritual.

Eto, naveo sam primere za ciljeve koji nisu primarno moji, da bi se videlo da se ovaj princip "magijskog delovanja" može primenjivati i u varijanti "neduhovne" "tajne". Devojka, koja postavi kao cilj da upozna mladića svog života: odlascima na mesta na koja i inače izlazi, a s tim da im nameni funkciju praktične dopune vizualizacije-afrimacije, izvodi postupke uzvišene magije.

U čisto duhovnoj praksi to je u sprezi sa prethodnom tajnom još potpunije i očiglednije. Tj. baš na terenu duhovnosti - uzvišeno magijsko delovanje, kroz duhovnu praksu, je neophodno, jer su ti ciljevi - uglavnom apstraktni (poboljšati rad čakri, postići unutrašnju stabilnost, itd.). Apstraktni, u odnosu na konkretne: kupiti neki komad nameštaja, upoznati dobrog mladića (mislim na želju koju devojka ima).

KOJA, KAKVA PRAKTIČNA SIMBOLIČKA SIMULACIJA ĆE BITI - ZAVISI I OD NAŠE MAŠTE, ALI I OD MOGUĆNOSTI KOJE NAM OKOLNOSTI PRUŽAJU, NA KOJE NAS INSPIRIŠU. VAŽNO JE SAMO DA IMAMO NA UMU DA SVOJE VIZUALIZACIJE ILI AFIRMACIJE ZNATNO, ZNATNO OSNAŽUJEMO PRIMENOM BILO KOJIH PRAKTIČNIH, "MAGIJSKIH" ILI NEMAGIJSKIH, POSTUPAKA ("RITUALA").

Postovi: 403
Pridružio se: 31.07.2012. 22:27
PostPoslato: 06.10.2012. 23:49
ivs je napisao:
Miros-lav je napisao:Vidim, Ivs, baš uživaš! :shock:

Je l' ti je ovo opuštanje uoči neke prakse?

Koje prakse ? To na slici ja vidim kao uzivanje. Mir, radost, lepota zivota i prirode.


Ti, dakle, preferiraš praksu uživanja?! :o

Svakako, i to je jedna od praktičnih metoda.

Samo... ako bi nas malo uputila na literaturu. Možda se mogu naći varijante te metode? Možda ima nešto i na jutjubu?

Koji su koraci ZA POÄŚETNIKE?

Otvori karte, Ivs, ovde pričamo o praksi!

Postovi: 388
Pridružio se: 15.08.2012. 22:46
PostPoslato: 07.10.2012. 06:08
O da, OBOZAVAM da uzivam u zivotu. Volim radost, ljubav, spokoj, inspiraciju, volim zivot. A volim i strast, uzbudjenje, zabavu, novac. Vrata mog zivota su im sirom otvorena. Hehe, i da dodam (radi fore) da volim da skupljam salvete, postere Lepe Brene i znacke Josipa Broza, sve sto vole mladi. Nemam neku posebnu metodu, tehniku i sta ti ja znam. Niti puno razmisljam o tim tehnikama, filozofiram kako sve to postici. Samo slusam svoje srce i verujem u Boga. P.s. A ko je gola?

Postovi: 403
Pridružio se: 31.07.2012. 22:27
PostPoslato: 07.10.2012. 10:20
Slika

Još malo o prethodnim tajnama, ako to uopšte i jesu

Dok sam doručkovao...

Hm, pretpostavljam da je malo onih koji znaju šta sam doručkovao. A ne može ni doručak da mi bude bez neke dublje svrhe! Zalepim se za sve što je ima. Možda ste čitali, a ako niste možete to da učinite, o lekovitim svojstvima kombinacije meda i cimeta. Pa, takođe o lekovitim svojstvima propolisa. E, onda napravite, ingeniozno kao što ja činim kombinaciju svega toga sa keksom i, na primer, zelenim čajem. Mali premaz meda po jednom keksu, pospete malo cimeta, preko njih drugi keks, kao mini-sendvič, pa odozgo desetak kapi (tri puta po desetak kapi) propolisa - i, ETO VAM JEDNE KORISNE PRAKSE ISHRANE! Ako ne stignete da skuvate zeleni čaj, jer ne znate gde ćete pre od mnoštva duhovnih vežbi, može to sa vodom...

Dakle, dok sam sve to doručkovao, prikaže mi se vizija nekog rasnog intelektualaca, "tajnaša", koji greškom zašao u moju temu (jer je takvom, pretpostavljam, ispod časti da čita tekstove autora koji se u "tajnaškoj" javnosti iskompromitovao dvostranom "tajnom"), slučajno on pročita tekstove koji imaju obećavajući naslov, o tajnama, i - iskrivi mu se lice, kao da je pojeo nešto kiselo: "Izem ti tajne!". Dobro, on bi to rekao na višem intelektualnom nivou, na primer: "U konstelaciji mojih čitalačkih očekivanja, paradigma ovih tekstova, s obzirom na intencije sadržane u naslovu, reflektovale su se u mom intelektu u vidu rezignirajućih procena", itd.

DUBLJA PRAKTIÄŚNA FUNKCIJA OVIH "MOJIH" TAJNI ZAISTA POSTOJI. Nisam u literaturi o "tajni" naišao na neko šire obrazloženje ovih momenata, te to krstih svojim tajnama, jer one za mene to jesu. No, nazivi i poreklo su nebitni...

PRAKTIČNI POSTUPCI, PRAKTIČNE RADNJE - NEKAKO UKORENJUJU, DAJU SNAGU, TAKOREĆI DAJU NEKU DIMENZIJU REALNOSTI NAŠIM VIZIJAMA.

JER TA VEZA VRLO JASNO FUNKCIONIŠE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU, NEZAVISNO OD BILO KOJE ILI BILO ČIJE TAJNE.

ONDA, KADA TREBA NEĹ TO DA SE URADI, A TA JE VEZA PREKINUTA - NEĹ TO NIJE U REDU.

Kupiti namirnice. To je jedna misao, mala slika, ideja u svesti. Zamislimo da neko uporno i uporno sedi i vizualizuje tu sliku, taj dnevni cilj... Ta slika je samo energetski impuls, koji nas, kao anaser motor, pokrene. I - mi idemo u praktičnu realizaciju.

U VEZI SA "TAJNOM", MI GOVORIMO O CILJEVIMA KOJI SE NE MOGU REALIZOVATI TAKO LAKO I DIREKTNO, KAO OVAJ SA KUPOVINOM NAMIRNICA. ZATO NAM TU JESTE POTREBNO DOSTA ENERGIJE ULOĹ˝ENE U VIZUALIZACIJU, U AFIRMACIJE... ALI, SVEJEDNO, AKO IMAMO MAKAR KAKVE MOGUĆNOSTI ZA POVEZIVANJE TE VIZUALIZACIJE ILI AFIRMACIJE SA NEKIM PRAKTIÄŚNIM POSTUPCIMA, BILO DA SU ONI REALNE FAZE U OSTVARIVANJU CILJEVA, ILI SU NA PRVI POGLED POMALO "BEZVEZE" (kao kod onoga ko je sakupljao slike luksuznih kuća) - TO POÄŚINJE DA DOBIJA JEDNU MNOGO OZBILJNIJU, REALNIJU DIMENZIJU.

TO, POVRATNO, OSNAŽUJE SAMU NAŠU VIZIJU.

SVE OVO MOĹ˝E SVAKO LAKO DA PROVERI. Neka uzme varijantu u kojoj samo nešto vizualizuje, i neka uzme varijantu u kojoj izvodi i makar neku vrstu praktičnih postupaka.

A ono, što sam nazvao - uzvišenim magijskim delovanjem... Možda je bilo neoprezno što sam taj izraz upotrebio, mada se u višem duhovnom smislu zaista o tome radi... možda to odbija neduhovno orijentisane "tajnaše"... Uzvišeno magijsko delovanje ili simuliranje nekih simboličkih praktičnih radnji u vezi sa vizualizacijom-afrimacijom... LAKO MOĹ˝E SVAKO DA PROVERI NA NEKIM SVOJIM CILJEVIMA, JER - NE MOGU SE SVI IZVODITI KROZ KONKRETNE REALNE FAZE KOJE NAS POSTUPNO VIDLJIVO-REALNO PRIBLIĹ˝AVAJU CILJU.

Na drugoj strani, vezano za vežbe koje izvodimo...

VERUJEM DA SE SVAKOME DESILO, KAO I MENI DO SADA, DA ISPROBAMO NEKU VEĹ˝BU, MOĹ˝DA U POÄŚETKU OSETIMO NEKE MALE EFEKTE, ALI, VREMENOM IPAK NEMA EFEKATA KOJI SU U VEZI SA VEĹ˝BOM OPISANI, TE - ODUSTANEMO. I vrlo lako racionalnom analizom sebi dokažemo da takva vežba i ne može da ima efekte. Vrlo lako dokažemo, ako je svedemo na njen FIZIÄŚKI PROFIL, ILI FIZIÄŚKI RITUAL.

A ovo pitanje je druga strana medalje onog prethodnog...

SUĹ TINA JE U PSIHOLOĹ KOJ ILI DUHOVNOJ DIMENZIJI NEKE VEĹ˝BE, NE U FIZIÄŚKOJ. Suština je u slici efekata koju mi u svesti imamo u vezi sa vežbom. Kao što sam već rekao ranije - da, ima uslova u kojima neka vežba ili neke vežbe daju efekte i bez naše slike efekata, ali, govorimo o dominirajućem mehanizmu delovanja.

Suština je u slici efekata koje mi vežbi pripisujemo, kao što je suština u viziji neke promene, koju mi nosimo u svesti. S TIM Ĺ TO MI OVDE TOJ VIZIJI DAJEMO PRAKTIÄŚNO ISPOLJAVANJE, POVEZUJEMO JE SA PRAKTIÄŚNIM ISPOLJAVANJEM. TO JE ONAJ MOMENAT UZVIĹ ENOG MAGIJSKOG DELOVANJA.

AKO SE MALO ZAMISLIMO NAD OVIM - VIDIMO KAKO JE SVE TO FINO MEĐUSOBNO POVEZANO...


I, šta dalje da se radi?

Predlažem da uzememo nes-kafe, da izađemo u neko malo dvorište iza zgrade, da sednemo ispod drveta, da je, u obavijenosti energija drveta i prirode popijemo... Lagano, sa što manje pokreta. (Uzgred, u Japanu , čini mi se, sama ceremonija pripremanja i ispijanja čaja je po sebi CEREMONIJA OPUĹ TANJA. SVE SE TO IZVODI JOGA-LAGANIM POKRETIMA. SA Ĺ TO MANJE PRIÄŚE. Joj, ne smem ni da upoređujem sa NAĹ IM CEREMONIJAMA KUVANJA I ISPIJANJA KAFE! Kad se sastanu komšinice, pa nadglasavaju jedna drugu, pa nervozno i skuvaju i sipaju i piju kafu...)

TE DA TIME OTVARIMO NOVU PODTEMU - O VEĹ˝BAMA VEZANIM ZA PRIRODU (ne koje se izvode U prirodi, jer i ja nemam uslove za to, pa ne mogu da predlažem ni drugima varijantu koju sam nisam probao).

Postovi: 175
Pridružio se: 19.02.2011. 23:27
PostPoslato: 07.10.2012. 11:41
Uzviseno magijsko delovanje je pridavanje paznje i energije necemu. Talismani, amajlije ili kako god, su simboli koji nas podsecaju na nekoga ili nesto sto je vezano za lepu energiju, odnosno lep dogadjaj.
Ako smo nosili crvenu majicu na razgovoru za posao, i mislimo da nam je ona donela srecu jer smo dobili posao, uvek cemo ta dva trenutka povezivati, i misliti kad god mi je potrebna sreca obuci cu crvenu majicu.
Znaci, nije stvar u crvenoj majici vec u onome sto nam se dogodilo dok smo je nosili.

Moze se desiti da ta ista majica "prestane" da nam donosi srecu. To cemo popraviti tako sto cemo se prisetiti svih lepih desavanja dok smo je nosili i tako je "napuniti"novom lepom energijom.

Da me Miros ne bi prozivao, reci cu da mozete kupiti novu majicu jer se stara pohabala i za nju vezivati lepe trenutke :lol:

A moje iskustvo je takvo da svoje dozivljaje ne vezujem za odredjenu stvar(nemam amajliju u koju verujem) vec se prisecam lepih trenutaka sa odredjenim osobama. I tako se punim pozitivnom energijom ako nisam u prilici da grlim drvo :lol:

Postovi: 403
Pridružio se: 31.07.2012. 22:27
PostPoslato: 07.10.2012. 12:03
14subota je napisao:Uzviseno magijsko delovanje je pridavanje paznje i energije necemu. Talismani, amajlije ili kako god, su simboli koji nas podsecaju na nekoga ili nesto sto je vezano za lepu energiju, odnosno lep dogadjaj.
Ako smo nosili crvenu majicu na razgovoru za posao, i mislimo da nam je ona donela srecu jer smo dobili posao, uvek cemo ta dva trenutka povezivati, i misliti kad god mi je potrebna sreca obuci cu crvenu majicu.
Znaci, nije stvar u crvenoj majici vec u onome sto nam se dogodilo dok smo je nosili.


U pravu si, Subota, ima više aspekata i običnog i uzvišenog magijskog delovanja. Vezivanje za delovanje određenih predmeta je jedan od njih. U tom smislu da nekom predmetu pripisujemo značenje ili delovanje na koje smo ga PROGRAMIRALI. Mi ništa ne radimo, uzdamo se u njegovo magijsko delovanje.

Međutim, radi svojih objašnjenja, ja sam izdvojio aspekt koji je vezan ZA SIMBOLIKU NAĹ EG DELOVANJA. ZA NEĹ TO Ĺ TO BI SE NAZVALO RITUALOM. Ako su neke joga vežbe vezane za poboljšanje koncentracije (dajem primer iz teksta koji sam prethodno pripremio) - onda mi obavljanjem tih vežbi kao da izvodimo UZVIĹ ENI MAGIJSKI RITUAL ZA POSTIZANJE POSTAVLJENOG CILJA - POBOLJĹ ANA KONCENTRACIJA.

MI SMO MOGLI SAMO DA SEDIMO I NIŠTA PRAKTIČNO DA NE ČINIMO, VEĆ SAMO DA VIZUALIZUJEMO SEBE SA POBOLJŠANOM KONCENTRACIJOM. MEĐUTIM, OVDE SPAJAMO VIZIJU TOG CILJA I "MAGIJSKI" RITUAL U VIDU ODREĐENE JOGA-VEŽBE.


I tako se punim pozitivnom energijom ako nisam u prilici da grlim drvo :lol:


Drvo ili najbližu pozitivnu osobu, svejedno! :lol:

Postovi: 403
Pridružio se: 31.07.2012. 22:27
PostPoslato: 07.10.2012. 12:11
Joga-ilustracije

Ilustracije za prethodne momente ("mojih" tajni)

Na našem sajtu mi privuče pažnju oglas sajta "Sensa". Ima na njemu zanimljivih ideja, tek ću da ih pregledam. Za ovu priliku, izdvajam ilustracije za svoje teze...

Na jednoj strani - imamo vežbe koje su nedvosmisleno efektivne, ili potencijalno efektivne, jer ne možemo baš stopostotno garantovati ni za šta, i bez našeg stava prema njima.

A TO SU VEŽBE KOJE SU USMERENE NA KONKRETNE FIZIČKE EFEKTE. KOJI SE KONKRETNIM FIZIČKIM DELOVANJEM MOGU POSTIĆI.

Na primer:

http://www.lovesensa.rs/clanci/yoga-amp-pilates/asane-za-jacanje-kicmenog-stuba

" Asane za jačanje kičmenog stuba
ÄŚak i desetak minuta vežbanja dnevno može da vas oslobodi tegoba s bolnim leđima."

Da ne prenosim tekst, imamo ga na navedenom sajtu.

NAMA U OVOM SLUČAJU NIJE POTREBNO DA VIZUALIZUJEMO EFEKTE, KAKO NAM PROLAZI BOL U LEĐIMA, VEŽBE POTENCIJALNO IMAJU SAME PO SEBI MOĆ DA DELUJU NA PROBLEM - BOL U LEĐIMA.

Na pronalaženje ovih vežbi mogao je da nas pokrene problem i slika-vizija rešenog problema, bola u leđima, a dalje - zavisno od vrste bolova i uzroka, dovoljno je da vežbamo i da postignemo efekte.

Međutim, drugačija je priča sa APSTRAKTNIJIM CILJEVIMA, GDE OÄŚIGLEDNO NE POSTOJI RACIONALNA NEDVOSMISLENA VEZA IZMEĐU EFEKATA I VEĹ˝BE KOJA SE IZVODI.

GDE MORA DA POSREDUJE NAĹ A SLIKA U SVESTI.


http://www.lovesensa.rs/clanci/yoga-amp-pilates/vezbe-disanja-za-tinejdzere

"Vežbe disanja za tinejdžere
Više energije za školske zadatke, lakše dostizanje ravnoteže za "brodolomne" dane... uz pomoć daha."

http://www.lovesensa.rs/clanci/yoga-amp-pilates/asane-za-koncentraciju

"Asane za koncentraciju
U koncentraciji je tajna snage koja nam je potrebna za temeljno, suštinsko učenje."

VEĹ˝BE SU ODLIÄŚNE, same ideje za vežbe.

Ali, pogledajmo suštinu na koju pokušavam da skrenem pažnju.

Fizičke vežbe preko kojih delujemo na apstraktni psihološki nivo, vezan, direktno ili indirektno ZA UÄŚENJE.

VEZA JE MALTENE IRACIONALNA: podižem ruke, noge, uz ritmičko disanje, i - poboljšavam koncentraciju, poboljšavam efekte učenja! Ako išta, a ono su mi problemi učenja prilično znani. Naći metodu kojom se poboljšavaju efekti učenja, U NAĹ IM USLOVIMA, u uslovima našeg školskog sistema, to je kao da neko ponudi metod kojim se u flašu koja može da primi litar tečnosti - može uspešno usuti pet litara tečnosti. Da ne zalazim u te probleme, da mi ne bi skočio pritisak! A onda bih morao i dopunske vežbe za snižavanje krvog pritiska! :?

Da damo nekome da izvodi ove vežbe, a da mu ni reč o efektima ne kažemo, i, da nakon nekog vremena pitamo za efekte, garantujem da nikada ne bi nabrojao efekte koji stoje u opisu! OBJEKTIVNOG DELOVANJA OVE, KAO I MNOĹ TVA DRUGIH VEĹ˝BI (ne na ovom sajtu, nego uopšteno) - TEĹ KO DA MOĹ˝E BITI.

Joga stručnjaci svakako imaju objašnjenje, u smislu odbrane suprotne teze. Tu bi se potegla objašnjenja vezana za protok energija, itd. IPAK, RACIONALNO POSMATRANO, SVE OVO OSTAJE - IRACIONALNO.

MEĐUTIM, I OVE, I SVE DRUGE, SLIÄŚNE VEĹ˝BE, MOGU IMATI ITEKAKO JAKO DEJSTVO, U SMISLU DVA MOMENTA O KOJIMA SAM GOVORIO U "SVOJIM" TAJNAMA, TJ. AKO MI UVEK PRI IZVOĐENJU VEĹ˝BI, ILI PRE TOGA, "DOZOVEMO" U SVOJU SVEST EFEKTE KOJI SU OPISANI. AKO SPOJIMO VIZIJU EFEKATA KOJE Ĺ˝ELIMO DA POSTIGNEMO - I SAME VEĹ˝BE. U TOM SLUÄŚAJU, VERUJEM DA OBE OVE VEĹ˝BE ZAISTA MOGU DA POSTIGNU EFEKTE, U MANJOJ ILI VEĆOJ MERI (to dalje zavisi od mnogih faktora, između ostalog i od snage naše vizije), KAO Ĺ TO JE I OPISANO. SAME VEĹ˝BE U TOM SMISLU DELUJU KAO UZVIĹ ENI MAGIJSKI RITUALI PREKO KOJIH MI PRIVLAÄŚIMO NABROJANE EFEKTE.

Postovi: 403
Pridružio se: 31.07.2012. 22:27
PostPoslato: 07.10.2012. 21:36
Afroditi je napisao:Ja sam u vreme moje rane mladosti, vreme mog sazrevanja bila usmerena na proucavanje ezoterije, spiritualizma,filozofije, metafizicke anatomije. Proucavala sam skoro sve religije, monoteizam, ateizam I na kraju zakljucila da je istina u nama samima. Sigurno je da steceno znanje iz procitane literature mnogo znaci I sluzi nam kao baza a I kao otvaranje puta u nas sopstveni hram, otvaranje puta do nase izdignute svesti.


Možda kao nekakva interakcija. Onoga što čitamo, i naših ličnih uvida. Jer bi to bila komunikacija ideja. Pošto nismo u situaciji da direktno komuniciramo.

Pošto smo kompleks telo-um-duh, znači da ne živimo samo u duhu, te su nam od koristi i ideje koje preko tela-očiju-knjiga dobijamo.

Meni npr. vezbe pet tibetanaca ne odgovaraju. Osecala sam nagle napade vrtoglavice koje mozda I nemaju direktne veze sa vezbama ali ja sam to tako registrovala I odustala od daljeg vezbanja. To ne znaci da nisu dobre I efikasne kod drugih ljudi. Milioni ljudi na zemlji primenjuju te vezbe.


Svakako, ne znači da je neka vežba, ma koliko "promovisana", pogodna za svakoga ili ugodna svakome. Svako može najpre da proceni i bez isprobavanja, da li mu, potencijalno, odgovara, može da proba, da prati sebe, te da odluči...

Postovi: 403
Pridružio se: 31.07.2012. 22:27
PostPoslato: 09.10.2012. 00:57
Slika

Vežbe disanja (1)

Trebalo je, po poslednjoj najavi, najpre da idemo u Prirodu, ili u priču o kontaktima sa Prirodom, ali... slučajno sam naišao na jedan zanimljiv video o značaju vežbi disanja, pa... ono je uskočilo mimo reda.

ÄŚisto naučna objašnjenja vezana za disanje,TAÄŚNIJE, ZA FUNKCIJU VEĹ˝BI DISANJA, tako da na njegov značaj ukažemo i onima koji nisu skloni duhovnosti.

http://www.youtube.com/watch?v=Mh4yobzb5I4&feature=related

Neki izvodi iz ovog video-snimka...

"Vrlo uprošćeno, naš organizam je kao vatra: u njemu sagorevaju hranljive materije i dolazi do reakcije oksidacije. Ĺ to više i brže kiseonika ulazi u organizam, tim brže ova vatra gori. U skladu sa tim možemo govoriti o povezanosti disanja i životnog veka. Još jedno uočavanje naučnika: što sporije i mirnije dišeš, duže živiš.

Poređenja radi, pas učini oko 40 udisaja u minuti, čovek oko 17 udisaja, kornjača - od 1 do 3 udisaja u minuti, zavisno od vrste. Pas živi prosečno 20 godina, čovek 70 godina, kornjača skoro 500. U ovoj zakonomernosti skrivena je još jedna tajna disanja. Da li ste se ikada zapitali zašto je najveći broj stogodišnjaka koncentrisan u planinskim oblastima, gde ljudi dišu razređeni vazduh? Ispostavilo se da svako od nas, na početku svog životnog puta, gotovo da i nema potrebu za kiseonikom."

Nakon objašnjenja značaja ugljen-dioksida u metabolizmu, kaže se: da je stabilan (6,5) procenat ugljen-dioksida izuzetno važan, po njemu se razlikuju zdrava i bolesna osoba.

"Nikakvim lekovima ili fizioterapijom nije moguće uticati na ovaj parametar (nivo ugljen-dioksida u krvi). Sadržaj ugljen-dioksida u organizmu može se regulisati samo vežbanjem disanja.

(...) Najveća tajna našeg disanja je u tome što je mudra Priroda dala nam sposobnost da se sami izlečimo, produžimo svoj život i da razvijamo mogućnosti svog organizma. ÄŚovek je jedino stvorenje na planeti koje je u stanju da svesno kontroliše svoje disanje. Nama samo ostaje da iskoristimo to što posedujemo: raditi na sebi, iskoristiti iskustvo predaka."

Pa, uzgred još dva kratka objašnjenja, takođe naučna (a svakako se mogu naći i reprezentativnija u vezi sa ovom temom, ali - i ovo je dovoljno):

http://www.anksioznost.net/kako-pravilno-disanje-utice-na-nivo-anksioznosti

"Pravilno disanje može:

- smanjiiti broj otkucaja srca,

- sniziti krvni pritisak,

- usporiti metabolizam,

- umanjiiti bolove u mišićima."

http://joga.rs/joga-disanje-pranayama/42-disanje/360-potpuno-joga-disanje

"Evo nekih dobrobiti:
• Opušta akutne i hronične napetosti oko srca i organa za varenje
• Pomaže kod bolesnih stanja respirativnog sistema kao što su astma i emfizema jer uklanja strah od nedostatka daha a povećava kapacitet pluća.
• Pomaže pravilan nervni stimulans kardio-vaskularnom sistemu.
• Drastično smanjuje anksioznost.
• Poboljšava detoksikaciju kroz povećanu razmenu uglen-dioksida i kiseonika.
• Pobošljava imuni sistem kroz pobošljani dotur energije u endokrini sistem.
• Umiruje um i stvara balans duha i tela....(dah je, zapravo, spona, duha i tela)."

A tek kakva objašnjenja u vezi sa značajem vežbi disanja možemo naći u duhovnoj literaturi...! U jednom od njih se kaže: ako se iz joga-vežbi eliminiše obraćanje pažnje na disanje, ostaju obične gimnastičke vežbe. Ĺ to mi je kao ideja sasvim prihvatljivo.

Da spomenemo i jedan vanzemaljski izvor...

Plejađani nam poručuju, doduše, ništa novo i atraktivno u odnosu na ovozemaljska objašnjenja, ali, i oni nam obraćaju pažnju na značaj pravilnog disanja: " Vrlo je važno za svakoga tko želi da bude u kompletnoj harmoniji sa svojim fizičkim bićem da praktikuje redovno neki vid dubokog disanja. Ovo je program gdje je udisaj vrlo važan, kisik se unosi u tijelo i dešava se oksidacija".

Na sajtovima i u literaturi o jogi može se naći mnoštvo različitih vežbi disanja, kao što je već naznačeno - sama joga se ključno zaniva na pravilnom disanju, već spominjanih "pet Tibetanaca" takođe.

I ja još pretražujem najpogodnije varijante.

Za sada su mi ključne dve (treća je vezana za transmutaciju seksualne energije, no, ta vrlo komplikovana tema tek treba da dođe na red)...

DA PODSETIM NA PRINCIP O KOJEM SAM VEĆ GOVORIO (dve "moje" tajne): SA VEŽBOM POVEZUJEMO NEKU VRSTU VIZUALIZACIJE ILI AFIRMACIJE, TAKO DA SU FIZIČKA VEŽBA I ONE U NEKAKVOJ SIMBIOZI.

TAKOĐE OPĹ TI PRINCIP, OTPRILIKE, ZA SVE VEĹ˝BE DISANJA: VAZDUH SE UDIĹ E I IZDIĹ E VRLO LAGANO, OBIÄŚNO SE I NAKON UDISAJA I IZDISAJA VAZDUHA ZADRĹ˝IMO NEKO VREME (mada se ovo poslednje posebno naglašava, zavisno od vežbe).

JA BIH SVEMU DODAO JOĹ  JEDAN PRINCIP KOJI SE MOĹ˝E IZVUĆI IZ NEKIH JOGA VEĹ˝BI, I IZ "PET TIBETANACA", A NIJE STRIKTNO U OKVIRU VEĹ˝BI DISANJA: PRI UDISANJU ÄŚINIMO LAGANO KRETANJE GLAVE NAVIĹ E, MOĹ˝DA DO POZICIJE DA DA NAM JE LICE SASVIM OKRENUTO PREMA GORE (NEBO ILI PLAFON), PRI IZDISAJU - GLAVA SE SPUĹ TA NANIĹ˝E, TAKO DA SE BRADA SKORO NASLONI NA GRUDI. U "Tibetancima" je to skoro bukvalno u osnovi treće vežbe. OVO NAM POMAĹ˝E, PRIMETIĆE LAKO SVAKO KO PROBA, U LAKĹ EM I POTPUNIJEM UDISANJU I IZDISANJU VAZDUHA.


1. Dakle, moja prva varijanta...

Pri udisaju: "udišem svetlosne energije Prirode i Svemira", kada je glava u gornjem položaju: "Snaga!", pri izdisanju: "izdišem negativne energije", u donjem položaju: "Mir!".

Udišemo kroz nos, izdišemo na usta, malo skupljena, da izdisaj bude usporeniji.

Tiho izgovaramo, pomislimo ili vizualizujemo - kako kome odgovara.

Udišemo svetlosne energije - te dobijemo snagu. Izdišemo negativne energije koje smo imali ili iz sredine sakupili u sebi, te dobijamo mir.

U jednoj seasni dovoljno je sedam udisaja-izdisaja, ali - svako određuje "meru" koja mu odgovara.

Može onoliko seansi dnevno, koliko odredimo ili želimo.

2. Postupak je isti, ali - bez izgovaranja nabrojanih afirmacija, izdišemo sa zatvorenim ustima, kroz nos, proizvodeći glasnim žicama zujanje, kao kod pčele. Mislim da se ova vežba tako i zove - "zujanje pčele".

Vizija za koju vezujemo ovu vežbu je: ovim svojim "zujanjem" proizvodimo zvučne vibracije kojima okružujemo sebe, pozitivnom energijom zvuka, koja nas štiti i isceljuje.

Postovi: 274
Pridružio se: 11.10.2011. 17:20
Lokacija: Limassol Cyprus
PostPoslato: 09.10.2012. 08:34
Dragi Miros-lave,
Vec sam izjavila da je ovo jedna od mojih omiljenih tema I shodno tome jos jednom ti zahvaljujem.
Posebno mi je drago sto mi se pruza mogucnost da povodom ove teme mogu da razmenim svoja iskustva I svoje steceno znanje.
Opisao si znacaj disanja, ja bi se nadovezala na tvoje izlaganje o generalnom znacenju postizanja stanja duboke relaksacije.
Manje vise svi mi zivimo pod stresom tako da se desava da ponekad I nesvesno radimo protiv sebe I tako postajemo manje efikasni.
Ukoliko redovno praktikujemo razne metode duboke relaksacije mi time ne samo da postizemo ravnotezu u sebi vec povecavamo I nasu sposobnost koncentracije I sprecavamo nase misli, nas um da “juri” .
Zelela bi da istaknem da je upraznavanje ABDOMALNOG DISANJA veoma delotvorno .
Nase disanje neposredno odrazava nivo napetosti u nasem telu. Kada smo napeti I kada smo pod raz\nim spoljasnjim uticajima koji na nas deluju negativno mi automatizovano disemo plice I brze na nivou nasih grudi otprilike e a tada se desava upravo to sto si ti opisao . Mi tada hiperventilisemo odnosno udisemo vecu kolicinu vazduha a izbacujemo prekomernu kolicinu ugljen dioksida u odnosu na kolicinu kiseonika iz krvi a posebno ako jos pri tome disemo I na usta. Takav nacin disanja kod nas izaziva grupu simptoma gde ja iz iskustva mogu nabrojati(bila sam pre par godina suocena sa anksioznoscu pracenu panicnim napadima) a to su :ubrzan rad srca ili kako kazemo tahikardija, vrtoglavica, osecaj trnjenja, svetlost nam se cini jacom a zvukovi glasniji I niz drugih simptoma.
Da se vratim na ABDOMALNO DISANJE I njegove prednosti.
Abdomalnim disanjem povecavamo dotok kiseonika u mozak I u nasu misicnu masu.
Stimulisemo nas nervni system, brze I bolje dozivljavamo povezanost izmedju naseg uma I tela. Efikasnije izbacujemo odnosno oslobadjamo se toksina iz naseg tela.
Poboljsavamo nasu koncentraciju a samim tim smirujemo nas um I onemogucavamo mu da “jurca” .
Ukoliko savladamo I svakodnevno odvojimo min. 20 min. za abdomalno disanje mi cemo “utisati” svoj um I izazvacemo reakciju potpunog opustanja.
Opoisacvu vam vezbu abdomalnog disanja koju ja praktikujem svakodnevno.
1.Stavite jednu ruku na vas stomak.
2.Udahnite sto vise duboko kroz nos do dna pluca, drugim recima pogurajte vazduh sto vise mozete nize. Ako to postignete vasa ruka bi trebalo da se lagano dize.
3.nakon sto ste duboko udahnuli I osetili da vam se stomak “siri” popunjava vazduhom, zadrzite vazduh par sekundi a onda polako izdahnite kroz nos(mozete I preko usta ali efikasnije je kroz nos).Vodite racuna da izbacite do kraja vazduh I prepustite se celim telom(mozete zamisliti da vam se ruke I noge opustaju I vise uz telo).
4.Udahnite min. 10 puta. Pokusajte da odrzite disanje ujednaceno bez da “hvatate vazduh” ili da naglo izdisete. Da biste lakes usporili disanje mozete da odbrojavate do 4 kada udahnete onda napravite kratku pauzu I ponovo odbrojavate do 4 kada izdahnete. Ponovite to 10 puta ili onoliko koliko vama odgovara.
Takodje postoji fenomenalna vezba tkz. smirujuceg daha koju vam ja toplo preporucujem.
Vezba smirujuceg daha je preuzeta iz joge, te drevne discipline. Ova vezba je jako delotvorna tehnika za brzo postizanje stanja duboke relaksacije. Ja sam je svakodnevno primenjivala kada sam bila suocena sa PN a I do danas je primenjujem. Videcete I sami d ace delovati , probajte nista vas ne kosta . Uz ovu vezbu smirujuceg daha mozete da koristite I vase afirmacije.
1.Disuci trbuhom udisite kroz nos polako brojeci do 5. Dok udisete brojte polako veoma je to vazno.
2.Napravite pauzu I zadrzite dah takodje dok polako ne izbrojite do pet. Pokusajte da bude ujednacen ritam sa udisajem.
3.Izdahnite polako kroz nos brojeci do pet ili vise ako je potrebno I ako se tako osecate. Uvek izdahnite do kraja ne zadrzavajte vazduh u sebi.
4.kada ste izdahnuli do kraja, udahnite dva puta u vasem uobicajnom svakodnevnom ritmu a zatim ponovite korake 1.2i 3 kako su gore opisani.
5. Vezbajte najmanje 3do5 min. To vam je vreme otprilike da ponovite 10 ciklusa .
6. Dok radite ovu vezbu potrudite se da disete ujednaceno znaci bez “hvatanja” vazduha I naglog izdisaja.
7. Po vasem izboru: Ako zelite, svaki put kada izdisete, mozete da govorite sebi : Opusti se, smiri se, prepusti se ili kao sto je Miros-lav opisao udahnite govoreci sebi da udiseter pozitivnu energiju a izdahnite govoreci sebi da izdisete negativnu energiju. Drugim recima mozete po vasem izboru da izgovarate afirmacije.
VEZBAJTE, vezbajte ove dve vrste disanja koje sam vam opisala svakodnevno po pet minuta najmanje dve nedelje. Ako je moguce odredite sebi isto vreme svakog dana bice vam lakes da steknete naviku vezbanja.
Kada govorimo o stanju duboke relaksacije koja je veoma bitna ne samo za nas duhovni razvoj vec generalno ona je bitna za nase psiho-fizicko stanje.
Izbor je na vama da donesete odluku koju cete od mnogobrojnih tehnika da primenite na sebi. Osecaji koji ce proizici ce biti dovoljan znak da ste izabrali pravu stvar za sebe.
Ukljucite se I vi I opisite kojom tehnikom vladate I primenjujete na sebi .
Jos jedna od delotvornih tehnika je I vodjena imaginacija ali o tome je vec dosta pisano ovde na forumu .
Miros-lave jos jednom veliko hvala sto si otvorio ovu temu.

Puno toplih pozdrava od Afroditi
:violin: :violin:
“COVEKOLJUBLJE SE SASTOJI IZ LJUBAVI PREMA DRUGIMA. COVEK KOJI ZAISTA ISKRENO VOLI DRUGE, JE COVEK KADAR DA OBAVLJA SVOJE DUZNOSTI U DRUSTVU.” Konfucije
Sledeća

Povratak na Praktične metode i tehnike

Ko je OnLine

Korisnici koji su trenutno na forumu: Google Adsense [Bot], xmhlxzybzzyq99804 i 2 gostiju