Archives

» Energija

Misao čoveka – najjače oružje

Objavljeno . Autor: Energija Posted in Tajna | 7 Comments

Dokaz zakona privlačenja Dokaz preko već postojećih naučno dokazanih činjenica Da bi se za nesto tvrdilo da je ZAKON, on se mora dokazati. Evo dokaza za zakon privlačenja: Formula: Proces mišljenja = elektromagnetni talasi Elektromagnetni talasi = cepanje atoma Cepanje atoma = emitovanje energije (NUKELARNA) U procesu mišljenja stvaranjem eletromagnetnih talasa određene frekvencije dolazi do cepanja atoma, odnosno odvajanje elektrona i napuštanje njegove orbite kojom je kružio oko jezgra. Veoma važno: određena frekvencija elektomagnetnog talasa misli može delovati samo na …